Aktiebolagets suppleanter av Svernlöv Carl - 9139008940 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktiebolagets suppleanter
– Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Aktiebolagets suppleanter – Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:209 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008940
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 181
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok analyseras suppleanternas kvalifikationskrav och skyldigheter, vidden av deras lojalitets- och tystnadsplikt samt under vilka förutsättningar de inträder i tjänst. En analys av var gränsen går mellan suppleanternas och ordinarie befattningshavares uppgifter leder till slutsatser om suppleanternas rättshandlingsförmåga. Vidare granskas suppleanternas skadeståndsansvar gentemot bolaget och tredje man.

Detta är en omarbetad och uppdaterad upplaga av författarens första monografi om suppleantinstitutet i svensk bolagsrätt.
 
  © 2017 Jure AB