Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt - 9138217910 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt
– för ett föränderligt arbetsliv
   
 
Titel:Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv
Anmärkning:Se även Ds 2001:28, Ds 2000:54, Ds 2005:15 och prop. 2005/06:185.
Utgivningsår:2002
Omfång:524 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217910
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:56
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Detta är en översyn av arbetsrättens centrala delar med förslag på lösningar som tar hänsyn till alla parter: de anställda, företagen och organisationerna. I promemorian tas bl.a. följande upp:
– arbetstagarbegreppet och tillämpningsområdet för den arbetsrättsliga lagstiftningen,
– uppdelningen mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl,
– tidsbegränsade anställningar,
– samverkan och lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt
– skyddet för föräldralediga.
 
  © 2017 Jure AB