Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt - Bilagedel - 9138217929 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt - Bilagedel
– för ett föränderligt arbetsliv
   
 
Titel:Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt - Bilagedel – för ett föränderligt arbetsliv
Utgivningsår:2002
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217929
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:56
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

Denna del innehåller fem bilagor:
1. En arbetsmarknad i förändring? av Jan Ottosson, Karsten Lundequist & Lars Magnusson
2. Ekonomins omvandling och arbetskontrakten av Eskil Ekstedt
3. Temporära kontrakt och inlåsningseffekter av Anders Wikman
4. Föräldraskapets villkor på svensk arbetsmarknad av Lena Gonäs & Anders Wikman
5. Hälsoaspekter på tidsbegränsade anställningar av Gunnar Aronsson
 
  © 2017 Jure AB