Ds 2002:55 e-lärande som utmaning - 9138217872 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:55 e-lärande som utmaning
– Slutrapport från Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan
   
 
Titel:Ds 2002:55 e-lärande som utmaning – Slutrapport från Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan
Anmärkning:Ds 2002:19
Utgivningsår:2002
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217872
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:55
Ämnesord:Övrigt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag och rekommendationer till hur svensk skola skall komma vidare i sin IT-satsning. Arbetsgruppen hävdar en inneboende tröghet i skolans organisation och arbetsformer sätter hinder i vägen för att IT och e-lärande skall bli ett reguljärt inslag i verksamheten. Här redovisas läget när det gäller utvecklingen och användningen av IT-baserade produkter och läromedel, skolans samverkan med andra aktörer inom ramen för s.k. PPP (Public Private Partnerships) m.m. Dessutom görs en internationell utblick (Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och Storbritannien).
 
  © 2017 Jure AB