Regeringens skrivelse 2002/03:23 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål år 2001 - 200203023 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2002/03:23 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål år 2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:23 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål år 2001
Utgivningsår:2002
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203023
Serie:Propositioner nr. 2002/03:23
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB