Ds 2002:57 Bokföringsbrott och brott mot borgenärer - 9138217961 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:57 Bokföringsbrott och brott mot borgenärer
   
 
Titel:Ds 2002:57 Bokföringsbrott och brott mot borgenärer
Anmärkning:Se prop. 2004/05:69.
Utgivningsår:2002
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217961
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:57
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i 11 kap. brottsbalken när det gäller bokföringsbrott med bl.a. en gradindelning i bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott. Särskilda straffskalor föreslås för respektive brottstyp. Straffskalorna skärps bl.a. genom att fängelse införs även vid bokföringsbrott av mindre allvarlig art. Samma preskriptionstider föreslås för alla typer av bokföringsbrott. Här tas också upp bestämmelserna om oredlighet respektive vårdslöshet mot borgenärer samt brott mot sanningsplikten vid konkurs.
 
  © 2017 Jure AB