Ds 2002:58 %22Huru skall statsvercket granskas?%22 - 9138217996 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:58 "Huru skall statsvercket granskas?"
– Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll
   
 
Titel:Ds 2002:58 "Huru skall statsvercket granskas?" – Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll
Anmärkning:Rapport till ESO av Daniel Tarschys. Se även SOU 2004:100.
Utgivningsår:2002
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217996
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:58
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

Riksdagen klarar inte sin uppgift att granska och följa upp rikets styrelse och förvaltning hävdar hävdar Daniel Tarschys i denna rapport om en av de viktigaste grundvalarna för ett demokratiskt samhälle: uppföljning av hur de politiska besluten genomförts, vad som presterats inom olika verksamhetsområden och vilka effekterna blivit. Han efterlyser en reformering av riksdagens arbete och inte minst mer kompetens hos riksdagsledamöterna.
 
  © 2017 Jure AB