Regeringens skrivelse 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken - 200203030 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken
Anmärkning:Prop. 2000/02:5
Utgivningsår:2002
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203030
Serie:Propositioner nr. 2002/03:30
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB