Arbetstagarbegreppet av Adlercreutz Axel - 9116370112 - Jure bokhandel

 

 
 
Arbetstagarbegreppet
– om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt
   
 
Författare:Adlercreutz Axel
Titel:Arbetstagarbegreppet – om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt
Anmärkning:
Utgivningsår:1964
Omfång:491 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9116370112
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 39
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Utvecklingen i lagstiftning och rättspraxis analyseras med sikte på enkla partsförhållanden och gränsen mellan arbetstagare och självständiga företagare. Vidare behandlas mellanmanssituationen, gränsdragningen mellan tjänste- och bolagsavtal, arbetstagarens förmåner i relation till arbetsgivaren samt arbetsförhållandet och dess betydelse i skadeståndsrätten.
 
  © 2017 Jure AB