Bankrörelse av Falkman Henric - 9139009386 - Jure bokhandel

 

 
 
Bankrörelse
– Risker och riskhantering i banker
   
 
Författare:Falkman Henric
Titel:Bankrörelse – Risker och riskhantering i banker
Utgivningsår:2002
Omfång:551 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009386
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

I denna avhandling undersöks gränserna för tillståndspliktig bankrörelse. Undersökningen utgår från tre teman. Av dessa tar det första sikte på innebörden av begreppet bankrörelse så som det kommer till uttryck i bankrörelselagen (1987:617). Det andra temat rör de skyddsintressen som motiverar särregleringen av banker i förhållande till andra företag. Bokens tredje tema avser bankrörelsebegreppets omfattning i ljuset av det bankrättsliga regelsystemets funktion.
 
  © 2017 Jure AB