Regeringens skrivelse 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken - 200203025 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Anmärkning:Prop. 1999/2000:79.
Utgivningsår:2002
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203025
Serie:Propositioner nr. 2002/03:25
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB