Ds 2002:64 Sveriges tillträde till det operativa Schengensamarbetet - 9138218240 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:64 Sveriges tillträde till det operativa Schengensamarbetet
– en migrationspolitisk utvärdering ett år senare
   
 
Titel:Ds 2002:64 Sveriges tillträde till det operativa Schengensamarbetet – en migrationspolitisk utvärdering ett år senare
Anmärkning:Prop. 2003/04:4.
Utgivningsår:2002
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218240
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:64
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas en del av de konsekvenser som det operativa Schengensamarbetet inneburit för olika aktörer i viseringspolitiken. Uppgifter har samlats in bl.a. genom en enkät till svenska utlandsmyndigheter under januari-september 2002.
 
  © 2017 Jure AB