Ägarmakt och omvandling av Söderström Hans Tson, Tackaberry John, Berglöf Erik, Holmström Bengt, Högfeldt Peter, Meyersson Milgrom Eva M. - 9171508988 - Jure bokhandel

 

 
 
Ägarmakt och omvandling
– Den svenska modellen utmanad
   
 
Författare:Söderström Hans Tson , Tackaberry John , Berglöf Erik , Holmström Bengt , Högfeldt Peter , Meyersson Milgrom Eva M.
Titel:Ägarmakt och omvandling – Den svenska modellen utmanad
Anmärkning:Ekonomirådets rapport 2003.
Utgivningsår:2003
Omfång:173 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508988
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Ekonomirådets rapport nr. 2003
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Med hjälp av röststarka aktier och investmentbolag har svenska kontrollägare kunnat utöva aktivt ägarskap i växande entreprenörsföretag och multinationella jättar. Staten och kapitalet har stöttat varandra i god harmoni i den svenska modellen för ägarstyrning.

Men nu är den svenska ägarmodellen utmanad. Globaliserade marknader för riskkapital ser med skepsis på inlåsta ägarstrukturer och efterlyser en aktie – en röst. Ett stagnerande Europa kastar avundsjuka blickar på tillväxtundret i USA med dess dynamiska strukturomvandling i näringslivet. EU-kommissionen tar initiativ till en gemensam europeisk marknad för företagskontroll och kräver genomgripande reformer som inspirerats av anglosaxiska förebilder.

Har den svenska modellen kommit till vägs ände? Kommer Europas inlåsta ägarmakt att brytas upp och marknaden för företagskontroll att amerikaniseras? Finns det några alternativ? Vad blir konsekvenserna för tillväxt, sysselsättning och välstånd?
 
  © 2017 Jure AB