Prop. 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän - 200203088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän
   
 
Titel:Prop. 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän
Utgivningsår:2003
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:88
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB