Ds 2000:53 Kommunalt domstolstrots - 9138212978 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:53 Kommunalt domstolstrots
   
 
Titel:Ds 2000:53 Kommunalt domstolstrots
Utgivningsår:2000
Omfång:220 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212978
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås nya regler som gör det möjligt att döma ledamöter och ersättare i kommunala nämnder att personligen betala viten till staten vid domstolstrots. Kommuner och landsting som sådana skall dessutom kunna åläggas att betala en särskild avgift till staten. Denna skall kunna dömas ut om en kommun eller ett landsting dröjer alltför länge med en social förmån som en domstol tillerkänt en enskild person. Det kan t.ex. röra sig om en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller bistånd enligt socialtjänstlagen. De kommunala revisorerna skall dessutom bli skyldiga att anmäla domstolstrots.
 
  © 2017 Jure AB