Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar - 200203096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar
   
 
Titel:Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar
Anmärkning:Se SOU 2001:11 och Ds 2001:35. Se även SOU 2002:35.
Utgivningsår:2003
Omfång:330 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:96
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

Detta är ett lagförslag om att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffas. Som en konsekvens slopas avdragsrätten för kapitalförluster på sådana andelar. Dessutom föreslås ett antal spärregler för att motverka internationell skatteplanering och handel med skalbolag. Regeringen avser att under våren 2003 återkomma ett förslag till nya regler om beskattning av s.k. CFC-bolag (controlled foreign company). Regeringen avvaktar även beredningen av Förenklingsutredningens förslag till ny handelsbolagsbeskattning innan slutlig ställning kan tas till frågan om beskattningen av utdelningar och kapitalvinster i handelsbolag.
 
  © 2017 Jure AB