Anställda i styrelsen av Moberg Krister - 9118775411 - Jure bokhandel

 

 
 
Anställda i styrelsen
– Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
   
 
Författare:Moberg Krister
Titel:Anställda i styrelsen – Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
Utgivningsår:1988
Omfång:213 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118775411
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en överskådlig kommentar till lagens bestämmelser och grundprinciperna för lagstiftningen. I en bilaga behandlas utförligt frågorna om styrelseledamöternas ansvar, information och sekretess samt reglerna om styrelsemötet.
 
  © 2017 Jure AB