Förening eller sidolöpare av Sevilä Kalle R. - 9139200663 - Jure bokhandel

 

 
 
Förening eller sidolöpare
– Om köpmannaföreningar i köpcentra
   
 
Författare:Sevilä Kalle R.
Titel:Förening eller sidolöpare – Om köpmannaföreningar i köpcentra
Utgivningsår:1997
Omfång:102 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200663
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller lagar, rättspraxis, förarbeten och doktrin om ideella och ekonomiska föreningar med utgångspunkt i stadgar och hyresavtal för köpmannaföreningar i gallerior och köpcentra i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB