Prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp - 200203117 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
   
 
Titel:Prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
Anmärkning:Se SOU 2001:58, SOU 2001:102 och SOU 2002:9.
Utgivningsår:2003
Omfång:168 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:117
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB