Prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer - 200203107 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer
   
 
Titel:Prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer
Anmärkning:Se SOU 1997:110 och Ds 2001:38.
Utgivningsår:2003
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:107
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB