Prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument - 200203121 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument
   
 
Titel:Prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument
Anmärkning:Se Ds 2002:42 och prop. 2003/04:28.
Utgivningsår:2003
Omfång:144 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:121
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB