Prop. 2002/03:97 Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet m.m. - 200203097 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:97 Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:97 Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet m.m.
Utgivningsår:2003
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:97
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB