Ds 2003:28 Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen - 9138218631 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:28 Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen
   
 
Titel:Ds 2003:28 Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen
Anmärkning:Se även bilagedel. Se prop. 2003/04:25 del 1-9.
Utgivningsår:2003
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218631
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:28
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas bakgrunden till EU:s utvidgning, förhandlingsresultat med övergångsbestämmelser och undantag samt anslutningsfördragens uppbyggnad. Innehåller även förslag till ändringar i anslutningslagen (1994:1500) med kommentarer.
 
  © 2017 Jure AB