Ds 2003:17 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion - 9138219891 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:17 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
   
 
Titel:Ds 2003:17 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
Anmärkning:Se prop. 2004/05:57.
Utgivningsår:2003
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219891
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:17
Ämnesord:Insolvensrätt , Arbetsrätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att det införs en statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Övervägandena bygger vidare på Förmånsrättskommitténs huvudbetänkande Nya förmånsrättsregler (SOU 1999:1) och är nära förbundna med det förslag om nya förmånsrättsregler som regeringen lagt fram (Prop. 2002/03:49).

I huvudsak föreslås att reglerna utformas på ett sätt som motsvarar vad som kommer att gälla för lönegaranti vid konkurs. Liksom vid konkurs skall viss uppsägningslön omfattas av lönegarantiersättning.
 
  © 2017 Jure AB