Prop. 2002/03:91 Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Chile - 200203091 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:91 Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Chile
   
 
Titel:Prop. 2002/03:91 Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Chile
Anmärkning:Paket om 6 volymer.
Utgivningsår:2003
Omfång:2269 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:91
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 1127 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB