Ds 2003:38 Finansiella säkerheter - 9138218992 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:38 Finansiella säkerheter
   
 
Titel:Ds 2003:38 Finansiella säkerheter
Anmärkning:Se prop. 2004/05:30.
Utgivningsår:2003
Omfång:162 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218992
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:38
Ämnesord:Insolvensrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås hur EU:s säkerhetsdirektiv 2002/47/EG skall tillämpas i svensk rätt. De svenska reglerna anses vara väl anpassade till direktivet. De ändringar som föreslås gäller reglerna för kvittning i konkurs. Direktivet återges på svenska i bilaga.
 
  © 2017 Jure AB