Ds 2003:36 Europeiska konventet om EU:s framtid - 9138218933 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:36 Europeiska konventet om EU:s framtid
– Resultat och utgångspunkter inför nästa regeringskonferens
   
 
Titel:Ds 2003:36 Europeiska konventet om EU:s framtid – Resultat och utgångspunkter inför nästa regeringskonferens
Anmärkning:Se regeringens skrivelse 2003/04:13. Se även sammanställning av remissvar i Ds 2003:58.
Utgivningsår:2003
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218933
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:36
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

Vid Europeiska rådets möte i Laeken i december 2001 beslöts att sammankalla ett konvent om EU:s framtid med representanter för medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar, de nationella parlamenten, Europaparlamentet och kommissionen. Konventet har nu avslutat sitt arbete och lagt fram ett förslag till samlat konstitutionellt fördrag. Här presenteras de huvudsakliga förändringarna i förhållande till nu gällande fördrag.
 
  © 2017 Jure AB