Ds 2003:42 Elektroniskt kungörande - 9138219123 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:42 Elektroniskt kungörande
   
 
Titel:Ds 2003:42 Elektroniskt kungörande
Utgivningsår:2003
Omfång:160 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219123
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:42
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) läggs ner och ersätts med en elektronisk tidning som utges av Patent- och registreringsverket. Samtliga de kungörelser som enligt bestämmelser i olika författningar i dag skall ske i PoIT, skall i stället publiceras i den elektroniska kungörelsetidningen på Internet. Denna skall uppdateras fem gånger i veckan och finansieras via annonsering. Denna förändring föranleds bl.a. av lagstiftningsarbetet inom EU med elektronisk publicering av bolagsrättsliga kungörelser.
 
  © 2017 Jure AB