Redovisning och skatt av Falkman Pär - 9147065745 - Jure bokhandel

 

 
 
Redovisning och skatt
   
 
Författare:Falkman Pär
Titel:Redovisning och skatt
Utgivningsår:2004
Omfång:130 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147065745
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

SLUT på förlag

 

Det finns av tradition i Sverige en nära koppling mellan beskattning och externredovisning, ett förhållande som gör redovisningsinformationen mer komplex. Beskattningen av företagsverksamhet bedriven i bolagsform regleras i inkomstskattelagen (IL). Den generella utgångspunkten i denna lagstiftning är att beräkningen av det så kallade beskattningsbara resultatet skall göras enligt samma regler, normer och principer som externredovisningen baseras på och som beskrivs i den upprättade föreställningsramen. I det fall som beskattningen skall baseras på etablerade redovisningsprinciper rör det sig om det så kallade kopplade området.

En enkel definition av det kopplade området är att så länge det inte finns specifika regler i skattelagstiftningen rör det sig om det kopplade området och då handlar det om att identifiera vad som utgör god redovisningssed för att bestämma vad det beskattningsbara resultatet uppgår till. Centralt för denna bok är alltså vad som inbegrips i det kopplade området och vad som ligger utanför detta område och vilka effekter detta får på redovisningen.

Boken delas in i tre delar. Del I behandlar redovisning övergripande. Del II fokuserar på beskattning. Del III tar sin utgångspunkt i de fall där det förekommer en koppling mellan skatt och redovisning i termer av att det finns speciella skattemässiga regler.
 
  © 2017 Jure AB