Moms från början av Thunberg Björn - 9144029683 - Jure bokhandel

 

 
 
Moms från början
   
 
Författare:Thunberg Björn
Titel:Moms från början
Utgivningsår:2004
Omfång:160 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144029683
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Moms från början är en introduktion till den svenska mervärdesbeskattningen. De centrala frågorna rörande momsens roll i ett större sammanhang, dess regelverk och uppbyggnad, som numera är starkt påverkade av medlemskapet i EU, behandlas ingående. Detsamma gäller begreppen yrkesmässig verksamhet, skattskyldighet och omsättningsland. Skattskyldighet för omsättning, gemenskapsinterna förvärv och import, skattesatser samt avdrag för ingående moms tillhör också innehållet. Administrationen av momsen såsom fakturering, redovisning och skattekontroll beskrivs, liksom omprövning, överklagande och skattetillägg. Lagtext i form av momslagens materiella bestämmelser ingår som bilaga.

I boken ges en aktuell helhetsbild av mervärdesbeskattningen, men också en tillbakablick och en framtidsbild. Boken vänder sig i första hand till studenter vid universitet och högskolor inom bl.a. beskattningsrätt, företagsbeskattning, handelsrätt och skatterätt. Den passar även utmärkt för andra som behöver en aktuell och kortfattad introduktion till den svenska mervärdesbeskattningen.
 
  © 2017 Jure AB