Prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön - 200304002 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
   
 
Titel:Prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Anmärkning:Se SOU 2002:105, SOU 2002:107 och prop. 2003/04:57.
Utgivningsår:2003
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:2
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB