Prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en lag om en europeisk arresteringsorder - 200304007 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en lag om en europeisk arresteringsorder
   
 
Titel:Prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en lag om en europeisk arresteringsorder
Anmärkning:Se Ds 2002:62.
Utgivningsår:2003
Omfång:357 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:7
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB