Ds 2003:45 Ett heltäckande straffansvar för människohandel - 9138219298 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:45 Ett heltäckande straffansvar för människohandel
   
 
Titel:Ds 2003:45 Ett heltäckande straffansvar för människohandel
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:111 och prop. 2005/06:68.
Utgivningsår:2003
Omfång:258 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219298
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:45
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 187 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Sverige skall tillträda ett FN-protokoll om s.k. trafficking samt ett fakultativt protokoll till Barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Förslaget medför vissa ändringar i brottsbalken.
 
  © 2017 Jure AB