Ds 2003:44 Regeringskansliet en myndighet - 9138219220 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:44 Regeringskansliet en myndighet
– en analys av effekter och konsekvenser
   
 
Titel:Ds 2003:44 Regeringskansliet en myndighet – en analys av effekter och konsekvenser
Utgivningsår:2003
Omfång:57 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219220
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:44
Ämnesord:Övrigt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

I promemorian redogörs för bakgrunden till bildandet av myndigheten Regeringskanslitet. Olika åtgärder före och efter 1997 beskrivs och bedöms. Konstaterar att reformen skapade bättre förutsättningar för ett mer samlat, flexibelt och effektivt regeringskansli.
 
  © 2017 Jure AB