Ds 2003:48 Open Trade Gate Sweden - 9138219409 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:48 Open Trade Gate Sweden
– en utredning om möjligheten att i Sverige etablera en kontaktfunktion, vars främsta uppgift skall vara att stödja u-länderna i deras ansträngningar att övervinna administrativa och byråkratiska handelshinder, som de möter vid sin export till Sv och EU.
   
 
Titel:Ds 2003:48 Open Trade Gate Sweden – en utredning om möjligheten att i Sverige etablera en kontaktfunktion, vars främsta uppgift skall vara att stödja u-länderna i deras ansträngningar att övervinna administrativa och byråkratiska handelshinder, som de möter vid sin export till Sv och EU.
Utgivningsår:2003
Omfång:60 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219409
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:48
Ämnesord:Övrigt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

Detta är en analys av förutsättningarna för att etablera en svensk kontaktfunktion som kan hjälpa exportföretag i u-länder med information och kontakter med Sverige och EU. Här föreslås att en sådan funktion inrättas med placering på Kommerskollegium.
 
  © 2017 Jure AB