Prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskifte i företag m.m. - 200304017 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskifte i företag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskifte i företag m.m.
Anmärkning:Se SOU 2002:52 och prop. 2004/05:32.
Utgivningsår:2003
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:17
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB