Ds 2003:47 På väg mot en god demensvård - 9138219360 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:47 På väg mot en god demensvård
– Samhällets insatser för demenssjuka och deras anhöriga
   
 
Titel:Ds 2003:47 På väg mot en god demensvård – Samhällets insatser för demenssjuka och deras anhöriga
Utgivningsår:2003
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219360
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:47
Ämnesord:Övrigt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller 16 förslag för en bättre demensvård, bl.a.:
– Demensutbildning på samtliga grundutbildningar inom vård och omsorg.
– Nya tjänster som demenssjuksköterskor eller motsvarande i kommuner och primärvård.
– Fortbildning av vårdbiträden och undersköterskor i demenskunskap.
– Lokala riktlinjer och handlingsplaner för att undvika begränsningar och tvång när ny lagstiftning finns på området.
 
  © 2017 Jure AB