Prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten m.m. - 200304033 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:32.
Utgivningsår:2003
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304033
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:33
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB