Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt - 9139106756 - Jure bokhandel

 

 
 
Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt
– Sammanställd av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter
   
 
Titel:Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt – Sammanställd av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:700 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106756
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 515 SEK exkl. moms

 

Detta är ett utförligt samlingsverket av konventionstexter på svenska med officiella översättningar, där sådana finns, kompletterade med en förteckning över ratificeringar. Häri visas sambandet mellan svensk lag, den humanitära rätten och regler om mänskliga rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB