Värdepapperisering av Månsson Fredrik, Andersson Per-Ulrik - 9138504537 - Jure bokhandel

 

 
 
Värdepapperisering
– Securitisation
   
 
Författare:Månsson Fredrik , Andersson Per-Ulrik
Titel:Värdepapperisering – Securitisation
Utgivningsår:1995
Omfång:279 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138504537
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 1837 SEK exkl. moms

 

Teknik - Juridiska och skattemässiga frågor - Organisatoriska och administrativa frågor - Riskhantering - Analys - Fallstudier

Värdepapperisering är ett komplement till de traditionella finansieringsmetoderna som finansiella institutioner, kommuner och större industri- och tjänsteföretag använder för att få in riskvilligt kapital. Syftet med denna bok är att ge inblick i hur värdepapperisering går till och fungerar. I boken redogör ett flertal specialister på olika rättsområden för de regler som är av betydelse.
 
  © 2017 Jure AB