Prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. - 200304055 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m.
– genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
   
 
Titel:Prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. – genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
Anmärkning:Direktiv 98/44/EG. Se även Ds 2003:49 och prop. 2003/04:50.
Utgivningsår:2003
Omfång:212 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304055
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:55
Ämnesord:Immaterialrätt , EU-rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB