Ds 2003:65 Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten - 9138220547 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:65 Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten
   
 
Titel:Ds 2003:65 Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:31.
Utgivningsår:2003
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220547
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:65
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att den skattemässiga behandlingen av livförsäkringar som tecknats utomlands jämställs med sådana som tecknats i ett svenskt försäkringsbolag. Detta innebär bl.a. att det tekniska återköpsvärdet för försäkringen ska gälla vid beskattningen oavsett var den tecknas och att skatten ska betalas av försäkringstagaren och inte av försäkringsbolaget. Här diskuteras också alternativa lydelser av inkomstskattelagen när det gäller avdragsrätten för arbetsgivares försäkringar i utländska bolag.
 
  © 2017 Jure AB