Regeringens skrivelse 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter - 200304047 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter
Utgivningsår:2004
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304047
Serie:Propositioner nr. 2003/04:47
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB