Prop. 2003/04:72 Svensk anslutning till det femte protokollet till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar - 200304072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:72 Svensk anslutning till det femte protokollet till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
   
 
Titel:Prop. 2003/04:72 Svensk anslutning till det femte protokollet till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
Utgivningsår:2004
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:72
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB