Prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m. - 200304088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m.
Anmärkning:Se EG-direktiv 2002/59/EG och 2003/44/EG.
Utgivningsår:2004
Omfång:111 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:88
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB