Prop. 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag - 200304109 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag
   
 
Titel:Prop. 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag
Utgivningsår:2004
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:109
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller bl.a. förslag om att en majoritet av ledamöterna i livbolagens styrelser skall vara oberoende och att koncerninterna avtal inte får upprättas av parter som sitter på två stolar samtidigt. Vidare föreslås ett utvidgat minoritetsskydd för försäkringstagarna och skärpta sanktionsmöjligheter för Finansinspektionen. Dessutom kommer Allmänna reklamationsnämnden återigen att pröva försäkringsärenden. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2004. Förslagen bygger på Finansinspektionens särskilda granskning.
 
  © 2017 Jure AB