Miljörättens grunder av Mahmoudi Said, Rubenson Stefan - 9139106977 - Jure bokhandel

 

 
 
Miljörättens grunder
– Svenska och europeiska regler i ett internationellt perspektiv
   
 
Författare:Mahmoudi Said , Rubenson Stefan
Titel:Miljörättens grunder – Svenska och europeiska regler i ett internationellt perspektiv
Utgivningsår:2004
Omfång:256 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106977
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en koncentrerad helhetsbild av miljöreglerna, vilka har mångdubblats såväl internationellt som inom Sverige och EU de senaste 30 åren. Boken är den första som beskriver det nära samband och den ömsesidiga påverkan som utvecklats mellan de tre nivåerna. Detta behandlas i varje miljöfråga - vatten, luft och atmosfär, kemikalier och bioteknik, avfall och producentansvar samt skyddade områden och skydd för djur- och växtarter.

Författarna har tidigare skrivit böcker inom området. Said Mahmoudi är professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Stefan Rubenson är ordförande i Statens va-nämnd och svarade som chef för Miljödepartementets rättsenhet för framtagandet av miljöbalken.

Innehåll: 1. Miljörättens uppbyggnad, karaktär och källor 2. Miljörättens grundläggande målsättningar och principer 3. Miljöregler med generell tillämpbarhet 4. Sektorspecifika miljöregler - vatten, luft och kemikalier, avfall etc. 5. Tillsyn, ansvar och sanktioner Miljökonventioner och andra rättsakter, internetadresser, sakregister
 
  © 2017 Jure AB