Prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag - 200304133 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag
   
 
Titel:Prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag
Utgivningsår:2004
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:133
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB