Prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag - 200304134 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag
   
 
Titel:Prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:112 och Ds 2003:15.
Utgivningsår:2004
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:134
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB