Regeringens skrivelse 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn - 200304102 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2004
Omfång:111 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304102
Serie:Propositioner nr. 2003/04:102
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB